Personeel + Salaris

    Personeel + Salaris


Op ieder gewenst tijdstip, waar ook ter wereld, bij uw gegevens

Personeel + Salaris van Finance Online biedt u een applicatie die zowel u als uw medewerkers op ieder gewenst moment inzicht geeft in de actuele personeels- en salarisgegevens.

De applicatie beschikt over verschillende gebruikersmodules, zodat wij onze dienstverlening optimaal kunnen aansluiten op de grootte en behoefte van uw organisatie. Personeel + Salaris is uit te breiden door gebruik te maken van HR-oplossingen zoals verzuim- en verlofregistratie. Tevens kunnen er uitgebreide kengetallen en managementrapportages worden gegenereerd.

Wat krijgt u van ons?
  • Uw personeels- en salarisadministratie in één online softwarepakket
  • Een digitaal personeelsdossier voor vastlegging van belangrijke personeelsgegevens zoals bijv. arbeidsovereenkomsten, kopie ID en gespreksverslagen
  • Een gebruiksvriendelijke app voor inzicht in eigen personeels- en salarisgegevens
  • Uitbreiding van HR-oplossingen zoals verlof- en verzuimregistratie
  • Een efficiëntere administratie door koppeling met online boekhoudpakketten